• GMKP mah Özcan Sok. 19/101-102 (Ziraat Bankası Karşısı) Çerkezköy /TEKİRDAĞ
  • Fevzi Paşa Mahallesi Güven İş Caddesi 76/16 (Pasha Otel Yanı) Çerkezköy /TEKİRDAĞ
  • 0 (282) 726 26 69
  • bilgi@cozumicin.biz

İş Güvenliği Uzman İstihdamı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6. Maddesi; çalışma hayatımıza yeni sorumluluklar getirmiştir. Bu sorumluluklardan birisi de İşyerlerinde "İş Güvenliği Uzmanı" çalıştırma zorunluluğudur. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ nden hizmet alarak yerine getirebilir.İşyerlerinizin Tehlike Sınıfına uygun  İş Güvenliği Uzmanlarını, sizin için görevlendirmekteyiz. 

İş Sağlığı ve Güvenliği uygulanması hususundaki işlemler ÇÖZÜMİÇİN desteği ile yürütülecektir. İş güvenliği Yıllık Planlarının Oluşturulması

• Yıllık Eğitim Planı,

• Periyodik Teknik Ölçüm Planı

• Sağlık Planı

Periyodik İç Ortam Ölçüm Planı hazırlanması

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Oluşturulup, Kurul toplantılarına katılım

Risk Analizlerinin hazırlanması Saha Kontrollerinin yapılması ve raporlanması

Acil Eylem Planlarının hazırlanması 

Tatbikat programı

İç Yönetmelik hazırlanması 

Disiplin Kurulunun oluşturulması 

Zimmet Tutanaklarının Takibi 

Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi 

Yasal ve/veya Müşteri Denetimlerinde istenildiği taktirde refakat edilmesi