• GMKP mah Özcan Sok. 19/101-102 (Ziraat Bankası Karşısı) Çerkezköy /TEKİRDAĞ
  • Fevzi Paşa Mahallesi Güven İş Caddesi 76/16 (Pasha Otel Yanı) Çerkezköy /TEKİRDAĞ
  • 0 (282) 726 26 69
  • bilgi@cozumicin.biz

İş Sağlığı Ve Mobil Sağlık Hizmetleri

İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin de yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir. İş Yeri Sağlık Gözetimini Yerinde Yapılacak İnceleme İle İşletmeniz şartlarına ve Risk Guruplarına Özel Tetkikler Uzman kadromuzla belirlenmektedir. Böylece; Gereksiz Tetkiklerin Önlemesi, Maliyet Ve İş Gücü Kaybının Engellenmesi  Sağlık Gözetimi Sonuçlarının Patolojik Açıdan Analizi Ve Çözüm Önerileri İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Konusunda Sürekli Destek Hizmeti ile yükümlülükleriniz yerine getirilmektedir.

Bu hizmetlerimizi donanımlı araçlarla "mobil olarak" işyerlerinizde organize etmekteyiz. Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.Ağır ve tehlikeli işler çalışma raporu, 

Portör muayenesi, 

Solunum fonksiyon testi, 

Akciğer Grafisi (Tüberküloz yönünden)

Laboratuar Hizmetleri 

Boğaz Burun Kültürü

Kan Grubu 

HBs Ag

HBs Ab

HCV

İdrarda Kurşun

Kanda Kurşun

İdrarda Fenol

Sedimentasyon

Karaciğer Fonksiyon Testleri

Odyolojik Muayene ve Testler

Koruyucu Aşılar

Hüppirik asit 

TCA

GGT

CBC

Ekranlı Araçlarla Çalışanlarda Göz MuayenesiOHSAS 18001 Danışmanlığı

İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından oluşturulan OHSAS 18001 standardı mesleki sağlık ve güvenlik konularını kapsayan bir yönetim modelidir. OHSAS 18001 standardı ile toplumda iş güvenliği bilincini sağlamak; çalışanların maruz kalabilecekleri riskleri azaltmak; iş verimini ve çalışanların performansını arttırmak, diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı ve sorumlu bir imaj oluşturmak amaçlanmaktadır. OHSAS 18001 ile kuruma sağlanan avantajlar;

1. Yasal uygunluğun sağlanması 

2. Can ve mal kaybının önlenmesi

3. Kaza risklerini azaltılması

4. Verimlilik artışının sağlanması 

5. Rekabet üstünlüğünün sağlanması

6. Çalışan motivasyonunun arttırılması

7. Prestij sağlanması

8. Toplumda iş güvenliği bilincinin oluşmaGenel Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini Uygulayan Kurumlar

1. İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemiş ve bu riskleri gerekli önlemlerle asgari seviyeye indirmiş,

2. İlgili mevzuat, yasa ve kanunların gerekliliklerini yerine getirmiş,

3. İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik hedefler belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için yönetim programları geliştirmiş,

4. Gerekli eğitimleri uygun kişilere sağlamış,

5. Acil durumlara (kazalar, vb) yönelik gerekli hazırlıkları yapmış,

6. İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin performansını denetimlerle izleyen,

7. İzleme sonuçlarına bağlı olarak gerektiğinde iyileştirme faaliyetlerini başlatan,

8. İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik çalışmalarını dökümante eden ve sonuçlarını kayıt altına alan kurumlardır.ISO 14001 Çevre Yönetimi Danışmanlığı


Nedir?

İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir.ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir. Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eder.

Faydaları Nelerdir ?

1. Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır.

2. Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.

3. Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır.

4. Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılır.

5. Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dökümante edilmis çevre yönetim sistemi ve ISO 14001 Belgesi ile gösterilebilir.

6. Gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırır.

7. Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar.

8. Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma şansı artar. 

9. Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır).

10 Çevreye bırakılan atıklar azalır.