• GMKP mah Özcan Sok. 19/101-102 (Ziraat Bankası Karşısı) Çerkezköy /TEKİRDAĞ
  • Fevzi Paşa Mahallesi Güven İş Caddesi 76/16 (Pasha Otel Yanı) Çerkezköy /TEKİRDAĞ
  • 0 (282) 726 26 69
  • bilgi@cozumicin.biz

İşyeri Hekimi İstihdamı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6. Maddesi; çalışma hayatımıza yeni sorumluluklar getirmiştir. 

Bu sorumluluklardan birisi de İşyerlerinde "İş Yeri Hekimi" çalıştırma zorunluluğudur.

Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİnden hizmet alarak yerine getirebilir.


İşyerlerinizde Çalışma Bakanlığından sertifikalı İşyeri Hekimlerini, sizin için görevlendirmekteyiz.

• İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

• Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak

• Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek

• İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak

• İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak

• İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak

• Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak

• İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak

• İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak

• Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak

• İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek

• Yıllık çalışma planı hazırlamak


İş Sağlığı ve Güvenliği uygulanması hususundaki işlemler ÇÖZÜMİÇİN desteği ile yürütülecektir.

 

 

İşyeri Hekimliği Hizmeti 
İşyeri Hekimliği 

 


A) Rehberlik ve danışmanlık;

•    İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunmak

•    İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak,B)Sağlık gözetimi;

•    Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak, 

•    İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla ve mevzuatta verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,C) Eğitim ve bilgilendirme;

•    İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek, 

•    İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak,D) İlgili birimlerle işbirliği;

•    İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak,

•    İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle, meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak.