• GMKP mah Özcan Sok. 19/101-102 (Ziraat Bankası Karşısı) Çerkezköy /TEKİRDAĞ
  • Fevzi Paşa Mahallesi Güven İş Caddesi 76/16 (Pasha Otel Yanı) Çerkezköy /TEKİRDAĞ
  • 0 (282) 726 26 69
  • bilgi@cozumicin.biz

Çevre Atık Yönetimi ve Mevzuatı Eğitim İçeriği

Eğitimin Amacı: 

Üretim maliyet dengelerinin iyi bir şekilde kurulmasının sağlanması ve kaynak kullanımında israfın önlenmesi doğrultusunda denetim birimlerinin istedikleri gerekliliklerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar atık yönetimi ile ilgili en gerekli bilgileri edineceklerdir.


Eğitim İçeriği:

•    Çevre Boyutları Kavramı

•    Çevre Etkileri Kavramı

•    Kirliliğin Önlenmesi Kavramı

•    Atıkların Belirlenmesi

•    Atık Gruplarının Tespit Edilmesi 

•    Atıkların Genel Esasları ve Toplanma Şekillerinin Tespiti

•    Atık Yönetimi Şemalarının Oluşturulması

•    Çevre Boyutlarının Belirlenmesi Prosedürünün İncelenmesi

•    Çevre Etki Planlarının Oluşturulması

•    Çevre Mevzuatı Hakkında Bilgi

•    Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

•    Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması

•    Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

•    Tehlikeli ve Katı Atıkların Sınıflandırılması

•    Tehlikeli ve Katı Atıklara ilişkin Mevzuat Güncellemeleri

•    Tehlikeli ve Katı Atık Yönetimi

•    Tehlikeli ve Katı Atık Depolama Tesis Kriterleri

•    Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

•    Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

•    Çevresel Gürültünün Değerlendirmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

•    Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

•    Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

•    Atık Pil ve Akülerin Kontrolü Yönetmeliği

•    Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

•    Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

•    Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği


Eğitim Uygulamalarına İlişkin Açıklama

1- Eğitim Süresi: Eğitimler 45 dakika ders 15 dakika ara verilmek sureti gerçekleştirilmektedir. 

2- Katılımcı Sayısı: Eğitimlerimizin etkinliği açısından eğitim katılımcı sayısının programda belirtilen kişi sayısını geçmemesi gerekmektedir. 

3- Eğitim Şekli: Eğitimlerimiz uzmanlarımız tarafından slayt gösterileri, animasyon filmler ve uygulamalı çalışmalar ile gerçekleştirilmektedir. 

4- Eğitim Dokümanları: Eğitimden önce eğitim notları PC ortamında teslim edilmektedir. 

5- Belgelendirme: Eğitime katılan tüm personele "Katılım Sertifikası" verilecektir. Belge için eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır. 

6- Eğitmen: Eğitimlerimiz ÇSGB Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız ve alanlarında Uzmanlaşmış Mühendislerimiz/ İşyeri Hekimlerimiz , psikologlar  tarafından verilmektedir.

7-  Eğitim Süresi (*): Eğitimlerimiz 1 gün= 8 saat üzerinden  hesaplanmaktadır.

(*) Eğitim Süresi karşılıklı görüşülerek belirlenebilir.