• GMKP mah Özcan Sok. 19/101-102 (Ziraat Bankası Karşısı) Çerkezköy /TEKİRDAĞ
  • Fevzi Paşa Mahallesi Güven İş Caddesi 76/16 (Pasha Otel Yanı) Çerkezköy /TEKİRDAĞ
  • 0 (282) 726 26 69
  • bilgi@cozumicin.biz

İş Güvenlikçinin El Kitabı

İş Güvenliği alnında yeni çalışmaya başlayacak veya çalışanların gereksinimi olacak iş güvenlikcinin el kitabı olarak sunuğumuz bilgilendirme ve yönlendirme içerikli bilgileri hızlı ve etkili kullanımın sağlanması için CD Formatında sizlere sunuyoruz.Çalışmış olduğunuz işletmeye İSG adına birşeyler katmak ve çalışmalarınızı sistemli yürütmeniz için hazılanan bu bilgi ve dökümanlar işletmenizde İSG alanında yapacağınız çalışmaların yıllık planlanmasından işleyiş ve denetimine kadar olan herşeyi içermektedir.Tamamı örnekli olan bu döküman ve belgelerin işletmenize uyarlama çalışması ile ister istemez bilgilerin tamamına hakim olmanızı sağlayacaktır.Eğitim metaryellerinin içinde bulunan gerçek ve örnek video içeriği ise vereceğiniz eğitiminde etkinliğini artıracaktır.

Sınırlı sayıda hazırlanan bu CDler Ocak ayının ilk haftası gönderime başlanacaktır. Tüm Bilgi ve Dökümanlar 5 CDden oluşmaktadır. Telif koruma hakkı olan bu CDler yanlızca talep eden kişiler tarafından kullanabilmektedir.

  İş Güvenliği Uzmanının Her İşletmede Yapması Gerekenler

  


    İSİG El Kitabı.

    STANDARTLAR.

    İş Kazaları Standardı.

    İSİG Organizasyonu Standardı.

    Çalışma İzni Standardı.

    Kişisel Koruyucu Ekipman Standardı.

    Portatif Yangın Söndürme Cihazlarıın Kullanımı, Bakım ve Kontrolü Standardı

    Risk Değerlendirmesi Standardı.

    İSİG Yönetim Programı Standardı.

    Yapı İşlerinde Sağlık Güvenlik Standardı.

    Trafik Kuralları Standardı.

    Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Kimyasallarla ilgili Güvenlik. Tedbirleri Standardı.

    ISIG ile İlgili Operasyonların Yönetimi Standardı.

    Endüstriyel Hijyen Standardı.

    Ergonomi Standardı.

    Genel İSİG Kuralları Standardı. 

    Ekipman, Makina, proses Tasrım, Üretim ve Devreye Alma Standardı.

    Yasal ve Diğer GerekliliklerStandardı.

    İletişim Standardı.

    Tehlikeli Hammadde ve Kimyasalların Yönetimi Standardı.

    Acil Durumlara Hazırlık Standardı.

    Proje,Ürün,Hammadde, Ekipman Değişikliği Standardı.

    Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Standardı

    Yönetimin Gözden Geçirmesi Standardı.

    Çalışan El Kitabının hazırlanması.

    İşletmeye yönelik politikanın hazırlanması.

    İşletmeye yönelik çep kitapçığını hazırlanması.

    Prosedür ve Taimatlar.

    Eğitimler (İSG Eğitimleri Sunumları) Eğitim Etkinliğinin Denetimi.

    Denetim (Yöntem ve check listleri).

    Tatbikatlar (Planlanma ve Senaryonun hazırlanıp uygulanması).

    Kullanılması Gereken Tüm Formlar.

    İSG Çalışmasının Aylık Raporlanması ve İSG Kurulunda Sunum noter tastikli kurul defterinin işlenmesi

    Olası Bakanlık Denetiminde Sorgulananlar.

    Saha Kontrolleri ve düzeltici önleyici faaliyetlerin işleyişi

    Zorunlu ölçüm ve analizler ve buna benzer gerekli birçok bilgi ve döküman ile birlikte 

Fiyat 422,00 TL+KDV